0
0.00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Workshop, Echografie van de zenuwen bovenste extremiteit

8 april | 17:30 - 21:30 uur

Bestel hier
uw tickets:

OVER HET SYMPOSIUM

Vandaag de dag is echografie van de zenuwen niet meer weg te denken binnen de musculoskeletale echografie. Met de huidige apparatuur zijn de nervus radialis, ulnaris, medianus en musculocutaneus en hun vertakkingen goed te visualiseren.
Voor echografisch onderzoek van deze zenuwen is een degelijke kennis van de anatomie nodig. Niet alleen herken je met deze kennis verschillende landmarks welke het identificeren en vervolgen van zenuwen vergemakkelijken, ook kunnen anatomische variaties en pathologie zoals compressie en luxaties beter worden herkend.
In het MCL visualiseren we volgens standaard protocol de zenuwen van de bovenste extremiteit waarbij afbeeldingen worden gemaakt van de verschillende landmarks en potentiele lokaties van compressie.
Afhankelijk van de vraagstelling wordt de dwarse oppervlakte (CSA) van verschillende zenuwen gemeten en gerapporteerd.
In de presentatie en live-demo leren we jullie / u de zenuwen van de bovenste extremiteiten te visualiseren aan de hand van landmarks. We behandelen achtereenvolgens de nervus ulnaris, radialis, medianus en musculo-cutaneus:

· De nervus ulnarus kan mediaal in de bovenarm oppervlakkig worden opgepikt aan de hand van het
mediale inter-musculaire septum. In de elleboog passeert de nervus ulnaris dorso-mediaal door de cubitale tunnel waar entrapment en luxatie (als gevolg van het ontbreken van het ligament van Osborne of een snapping triceps) kan optreden. Compressie kan optreden als gevolg van de aanwezigheid van een accessoire musculus anconeus epitrochlearis. In de pols loopt de ulnaris door de tunnel van Gyon. Ook dit is een beruchte locatie voor compressie / entrapment.

· De nervus radialis duikt halverwege de bovenarm, vanuit de sulcus radialis omhoog en loopt door het laterale inter-musculaire septem naar de elleboog, waarbij de musculus brachioradialis een belangrijke landmark is. In de elleboog splitst de nervus radialis in 2 takken: de posterior interosseous nerve (PIN) en de nervus radialis superfiscialis. Belangrijke anatomische landmarks in de elleboog voor de nervus radialis zijn de leash of Henry, de arcade van Fröhse en de radiale tunnel welke u middels de presentatie en de workshop leert herkennen. Ter hoogte van de proximale intersectie van de extensoren van het eerste en tweede compartiment komt de nervus radialis superfiscialis vanuit spierniveau oppervlakkig te liggen om zich te verdelen over de dorsale radiaire zijde van de pols en hand.

· De nervus medianius heeft zoals zijn naam aangeeft een mediaan verloop door de bovenste extremiteit. In de elleboog loopt de medianus tussen spierbuiken van de musculus pronator waarna de anterior interosseous nerve (AIN) aftakt. De nervus medianus verloopt intermusculair tussen de musculus flexor digitorum superficialis en profunda richting de pols waar deze door de carpale tunnel loopt waar het welbekende Carpaal tunnel syndroom (CTS) kan optreden. U leert CTS herkennen en op de juiste manier op te meten.

· De nervus musculo-cutaneus verloopt intermusculair door het anterieure spiercompartiment van de bovenarm. De distale bicepspees is een geschikte landmark om de laterale tak van deze zenuw op te pakken.


ONZE TRAINERS

Dhr. S. Muurling

Tijdens deze dag is Stephan Muurling de trainer.
Stephan is Echografist Medisch Centrum Leeuwarden, docent Inholland Academy, ZZP,-er

Naast zijn indrukwekkende staat van dienst en diepgaande expertise op het gebied van ECHO is hij een gewaardeerd spreker op verschillende congressen.

Dhr. I. van den Elskamp

Tijdens deze dag wordt Stephan Muurling bijgestaan door Dr. Ivo van den Elskamp


Ivo is Radioloog Medisch Centrum Leeuwarden met aandachtsgebied musculo-skeletale echografie

BESTEL JE TICKET(S)

Workshop Echografie zenuwen bovenste extremiteiten | 08.04.24

0.00

2 op voorraad

Er zijn nog 
2
 tickets
Bij vragen / onduidelijkheden omtrent het bestelproces, check de FAQS

HANDS-ON ECHO

programma

8 april 2024
17:30- 21:30
17:30
Inloop
18:00

WALKING DINER

19:00
Belang van anatomische landmarks voor zenuwonderzoek

Dhr. I. van den Elskamp, Radioloog Medisch Centrum Leeuwarden
19:05
Anatomie, echografie en casuïstiek

Dhr. S. Muurling, MBB'er Medisch Centrum Leeuwarden
19:35
Demo

Dhr. S. Muurling, MBB'er Medisch Centrum Leeuwarden
20:00
Hands-on sessie
21:00 - 21:30

afsluiting/nazit

Onze sponsoren

WORKSHOP

LOCATIE

Van der Valk Leeuwarden
Lynbaan 35, 
8941BR Leeuwarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram